โรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์ สาขาหาดใหญ่จุติอนุสรณ์
เลขที่ 59/5-6 ถ.จุติอนุสรณ์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-225115-6 โทรสาร : 074-225322

Welcome to Wittayanusorn Tutorial

:: โรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์ยินดีต้อนรับทุกท่าน ::

"กวดวิชาวิทยานุสรณ์ดำเนินการจัดการศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเชิง
วิชาการ  โดยจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ"

                  สาขาหาดใหญ่เพชรเกษมสาขาหาดใหญ่จุติอนุสรณ์สาขานครศรีธรรมราชสาขาตรัง
   

 


 วิชาการดอทคอม
สารานุกรมไทย
บทความวิชาการ
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
    และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี(สสวท.)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
    แห่งชาติ

เด็กดี.คอมกระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา
สพฐ.อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ
ดิกชันนารีออนไลน์
แปลอังกฤษ – ไทย
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
United Airlines Tickets  
โรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์ (หาดใหญ่)

เลขที่ 59/5 - 6 ถนนจุติอนุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-225115-6 แฟกซ์: 074-225322